CHÍNH SÁCH

Chính sách đổi trả của Tôi yêu Handmade

  1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ. Thời hạn Tôi yêu Handmade được quy định trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng.

Tôi yêu Handmade đảm bảo thực hiện theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với chúng tôi để thỏa thuận về việc giải quyết hoàn trả hàng.

  1. Điều kiện yêu cầu trả hàng/hoàn tiền

Yêu cầu của khách hàng được Tôi yêu Handmade chấp thuận khi:

  1. Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm, hoặc không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt.
  2. Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
  3. Giao sai sản phẩm cho người mua (ví dụ: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);
  4. Sản phẩm người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà chúng tôi cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
  5. Doanh nghiệp đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng

Người mua có thể gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 03 (ba) ngày kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công. 

Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện trên website chính thức của Tôi yêu handmade

  1. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

     4.Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải đóng gói theo quy định về đóng gói hàng hóa và gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành (nếu có) và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Người mua bắt buộc phải quay video hoặc chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được và trong lúc đóng gói hàng trả về để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau.

     5. Chi phí trả hàng

  Với hàng mua tại Website người mua có thể lựa chọn trả hàng:

  1. Theo hình thức “Lấy hàng hoàn trả tại nhà” hoặc “Gửi hàng tại bưu cục”: Người mua không phải thanh toán bất cứ khoản phí vận chuyển nào cho việc trả hàng;
  2. Theo hình thức “Tự sắp xếp”: Người mua cần thanh toán trước chi phí vận chuyển cho việc trả hàng. Tôi yêu Handmade sẽ hoàn lại số tiền bằng với tiền vận chuyển mà Người mua đã thanh toán cho đơn vị vận chuyển thông qua STK thanh toán trong thời hạn 3-5 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và yêu cầu trả hàng/hoàn tiền đã được chấp nhận.

Bản cập nhật ngày 20/09/2022, có hiệu lực từ ngày 27/09/2022